Mijn gedicht

 

Mijn gedicht gaat over de mijn

de mijnen, een mijngedicht

ik kan niet anders.

 

Opa, uit het Belgische Beringen

vond in Nederlands Limburg werk op de mijn

net als mijn vader, oom Leo, oom Fons, oom Frans.

 

Ik zou er niet zijn zonder mijn

niet hier, niet nu

ik was er niet.

 

Mijn herinneringen gaan naar

de kleine kolenboer met gebogen rug

zwarte handen om jute zakken.

 

Kelder in schemerlicht, met laag plafond

inmaakglazen, een donkere berg antraciet

sintels in grijs gruis, in moeders keukenfornuis.

 

Naar de zwarte haard met mica-raampjes

de blauwwitte pungel, opa’s mijnlamp

foto’s van de mijnramp, augustus ’56, Marcinelle.

 

In ’63 het wonder van Lengede

met ‘Glück auf’, de woorden van Ludwig Erhard

en het spannende wachten op de smalle capsule.

 

Autobussen met ‘kómpels’

een gedeukte veldfles met koude thee

naar mijn vakantiewerk, in blauwe overal, op ’t SBB.

 

Een gedicht over de mijnen

mijn gedicht, een mijngedicht, dat schrijven ……………….

ik kon niet anders !

 

Phil Schaeken

Reis uit je lichaam

Deze rubriek bevat de doorlopende discussie tussen Margriet en Piet over van alles wat hen bezighoudt.
Alle afleveringen staan onder de menu optie “Kijk hier ook” en daarbinnen “Welles nietes”
=====================================================================

 

Beste Piet,

 

Het boek Reis uit je lichaam van Graham Nicholls heb ik met veel plezier gelezen.

Hij schrijft niet alleen over zijn ervaringen maar besteedt ook aandacht aan persoonlijke verandering. In het hoofdstuk daarover behandelt hij het persoonlijk profiel dat je het beste voor jezelf kunt hanteren en geeft hij in mooie bewoordingen weer waar onze struikelblokken liggen.

Ook als je niet geïnteresseerd bent in al deze materie of net als ik, sceptisch er tegenover staat, vond ik dit met name dit hoofdstuk interessant. Graham Nicholls gaat er vanuit dat er genoeg mensen zijn die er ……

LEES VERDER...»

046 Sjrif

046 Sjrif

In ’t naojaor van 2017 versjient de 1e editie van 046 Sjrif, eine bundel mit werk van dialeksjrievesj oet ós gemeinte Zitterd – Gelaen – Bor, oetgegaeve door de Veldeke Krènk Zitterd.

Veur dees eesjte editie haet me es thema ‘Vandaag d’n daag’ gekaoze. Redacteur van dees oetgaaf is burgemeister Sjraar Cox. Hae zal ein selectie make oet ’t ingesjikde werk en de inleijing verzörge.

Dialeksjrievesj, die wone of gebaore zeen in ós gemeinte, kènne uterlik pès 1 juli 2017 werk insjikke. Dat kènne bieveurbeeld verhaole, gedichte, columns of leidjestekste zeen (gein vastelaovesleidjes), es ’t thema mer ‘Vandaag d’n daag’ is en d’r neit mee es 600 weurd gebroek waere. Geer kènt meerdere werke insjikke mer per sjriever waere d’r maximaal 2 werke in de bundel opgenómme.

Waat betruf de sjriefwies: veer gaon d’rvan oet dat me zich zoväöl muigelik hilt aan de Sjpelling 2003 veur de Limburgse dialekte.

De tekste kènne aangeleverd waere bie de sikkertaris van Veldeke Krènk Zitterd, Patrick Werdens, e-mail: veldekezitterd@gmail.com.

Sjrievesj wovan ’t werk geselekteierd wurt kriege ein oetneudiging veur de presentatie en ein exemplaar van de bundel. Veer haope op sjoon biedrages!

Mit de kómplemènte

 

046 Sjrif

In ’t najaar van 2017 verschijnt de 1e editie van 046 Sjrif, een bundel met werk van dialectschrijvers uit onze gemeente Sittard-Geleen-Born, uitgegeven door de de Veldeke Krènk Zitterd.

Voor deze eerste editie heeft men als thema ‘Vandaag d’n daag’ gekozen. Redacteur van deze uitgave is burgemeester Sjraar Cox. Hij zal een selectie maken uit het ingezonden werk en de inleiding verzorgen.

Dialectschrijvers, die wonen of geboren zijn in onze gemeente, kunnen uiterlijk tot 1 juli werk insturen. Dat kunnen bijvoorbeeld verhalen, gedichten, columns of liedjesteksten zijn (geen carnavalsliedjes), als het thema maar ‘Vandaag d’n daag’ is en er niet meer dan 600 woorden gebruikt worden. Je kunt meerdere werken insturen, maar per schrijver worden er maximaal2 werken in de bundel opgenomen.

Wat betreft de spelling: we gaan ervan uit dat jullie je zoveel mogelijk houden aan de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten.

De teksten kunnen aangeleverd worden bij de secretaris van Veldeke Krènk Zitterd, Patrick Werdens, e-mail: veldekezitterd@gmail.com.

Schrijvers wiens werk geselecteerd wordt, krijgen een uitnodiging voor de presentatie en een exemplaar van de bundel. We hopen op veel mooie bijdragen. Met vriendelijke groeten,

 

Platboek 17

Presentatie Platbook 17: Meziek

Bundel van Limburgse dialectschrijvers onder redactie van Henk Hover

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt in de studio’s van L1 in Maastricht Platbook 17 gepresenteerd. Het thema van dit 17e deel in de reeks bloemlezingen in het Limburgs dialect is ‘muziek’. Redacteur Henk Hover (L1-programmamaker en muzikant) selecteerde 35 teksten uit de in totaal ruim tachtig inzendingen uit de hele provincie. Onder hen zijn schrijvers die zelf al een of meerdere romans of dichtbundels hebben uitgebracht, maar ook enkele nieuwkomers. Het thema ‘muziek’ loopt als een rode draad door de diverse korte verhalen en gedichten in Platbook 17.

“De emotionele waarde die muziek vaak oproept, is bijna niet te vatten in woorden. De schrijvers in dit prachtige boek hebben het desondanks geprobeerd. En het is ze ook nog heel erg goed gelukt, ze komen er vaak dichtbij, bij de emotie van muziek”, aldus Henk Hover.
Platbook 17 bevat werk van Matheu Bemelmans, Ton Bijsterveld, Herman Bors, Lizette Colaris, Leonne Cramers, Ien vaan Dale, Jean Dewaide, Els Diederen, Tilde Frauenrath, Frans Hendriks, John Hertogh, Karin Hoevels-Dolmans, Jack Jacobs, Joep Kirchroa, Guus Kitzen, Lisa Naus, Piet Nieuwenhuizen, Sjir Quaedflieg, G. Rapaille, Karel Ruiten, Phil Schaeken, Toos Schoenmakers, Annie Schreuders-Derks, Riky Simons-Julicher, Har Sniekers, Felix Stelten, Corrie Stultiens, Annie Tummers, Diana Vullings-Smeets, Mia van Wegberg, Loek van de Weijer, Harie Wetzelaer, Tjeu Wetzeler, Ton in ’t Zandt en Els Zeegers-Koelen.
De presentatie op 6 mei wordt live uitgezonden in het L1 Cultuurcafé op L1 Radio van 11.30 tot 12.00 uur. Platbook 17 is voor 9,90 euro te koop in diverse Limburgse boekhandels.

Over Platbook

Platbook is bedoeld voor Limburgse dialectschrijvers en –lezers. De bundels worden uitgegeven in opdracht van het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met Veldeke Limburg, Raod veur ’t Limburgs, Stichting LiLiLi, Uitgeverij TIC en Wim Kuipers. Auteurs uit de hele provincie werken mee om telkens een ander thema te beschrijven in hun eigen verhalen, gedichten en andersoortige teksten. Voor elke uitgave wordt een andere redacteur gezocht, passend bij het thema.

 

Gedicht van Phil Schaeken

Gouwe Vriedig, Paosje

 

Gouwe vriedig, drie oer, ich mirk

allein auw luuj zitte dan nog in de kirk

de kruutswaeg, waat is dat, waat is doe gebeurd?

Ich weit ’t neit persies, mer dao höb ich waal èns van geheurd.

 

’t Blaedje van Jumbo, van Nettorama, is toch väöl leuker es doe dat drama

’t geit óm paosjsoesjes, paosjbesjuut en sjarrelpaosjeier

’t geit óm cappocinopaosjeikes, ein tuut vol, en sjpisjaalbeier

Prosecco Brut, veur d’n doosj en paosjhaasbótrammewoosj.

 

Christus verraoje, Christus verreze? Nae, waat tèlt is aete

bèn jaomer genóg, vergaef ’t mich, ’t verhaol grotendeils vergaete

Palmzóndig, Witte Dónderdig, Gouwe Vriedig, lestige weurd

leif luuj, sjmakelik aete, viere, drènke, nae, neit getreurd.

 

D’r waar get mit eine haan en Judas, Kaïfas, Pilatus en Barabas

en heil Simon van Cyrene neit e kruuts vas ?

Waar d’r neit get mit essig en mit Romeinse soldaote

en eine dae dao hóng, vermaord, allein, gans verlaote?

Phil Schaeken